c9f1e6801cf8f133ede73998028ba253bb162e16_academy-logo-small2.jpg

Det finns fler olika sätt att skönhets behandla sig, det finns följande:

1 Kirurgiska ingrepp som bara får göras av legitimerade läkare godkända av socialstyrelsen, se källa längre ner.

2 Injektion typ Filler, Botox, PrP får endast utföras av Sjuksköterskor, läkare, tandläkare som är legitimerade av Socialstyrelsen.
se källa längre ner.

3 Inte kirurgiskt ingrepp med ex: Laser, IPL, RadioFrekvens, HIFU, MicroNeedling, mm finns ingen lag om legitimation, men det finns rekommendationer från Strålskyddsmyndigheten i Sverige om att man ska ha god kunskap och utbildning inom dess teknik. Se länk längre ner

Vad erbjuder vi på nsLaser?
Vi tillhandahåller både maskiner för skönhetsindustrin samt utbildningar. När man köper eller genomför en utbildning så behandlar vi de rekommendationer som Strålskyddsmyndigheten påtalar om, samt hur man behandlar med dess teknik. Efter genomgången utbildning erhåller man ett Certifikat om utförd och godkänd utbildning.

Hur lång tid tar en utbildning?
- Vi ger den tid som behövs dvs det kan ta en dag till flera veckor beroende på tidigare erfarenheter och kompetens samt de är olika beroende på vilken maskinteknik som det utbildningen gäller.  

Lagen om Botox, Filler, PRP
Den 1 juli 2021 infördes en ny lag för estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. I och med nya krav på kompetens hos den som utför behandlingarna stärks skyddet för individens liv och hälsa

Lagen innebär att endast legitimerade läkare eller tandläkare får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor får ge injektioner, exempelvis fillers och botox. Krav har även införts på information, samtycke, betänketid och åldersgräns på 18 år.

Källa: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021363-om-estetiska-kirurgiska-ingrepp-och_sfs-2021-363/

Vem får utföra microneedling? – Personer som har genomgått en certifierad utbildning i microneedling får utföra behandlingen.

Vem får göra laser eller IPL behandling?

Information från Strålskyddsmyndigheten...
Laserstrålning och intensivt pulserat ljus (IPL) används vid vissa kosmetiska behandlingar, bland annat för att ta bort rynkor och hårväxt. Men strålningen kan orsaka ögonskador och brännskador på huden. Som kund ska du vara medveten om att det inte sker någon kvalitetskontroll av kosmetiska behandlingar med laser och IPL.I dag finns många företag som erbjuder kosmetiska behandlingar med laser och IPL. Strålningen används bland annat för att ta bort rynkor, hårväxt, synliga blodkärl och tatueringar. Vissa skönhetssalonger erbjuder även borttagning av pigmentfläckar.

Om laser och IPL används felaktigt kan de orsaka allvarliga skador på ögon och hud. Du som utför behandlingar med laser eller IPL måste därför känna till de föreskrifter som gäller och de risker som behandlingarna medför. Du som funderar på att genomgå en kosmetisk behandling med laser eller IPL bör vara medveten om riskerna. Du bör därför försäkra dig om att behandlingen utförs av en person som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Det är viktigt att känna till nedanstående om behandlingar med laser och IPL. Ingen kvalitetskontroll Med dagens reglering av kosmetiska behandlingar ställs inga krav på att den som utför behandlingar med laser eller IPL har sjukvårdsutbildning. Du bör därför själv kontrollera att behandlaren har tillräcklig kompetens och erfarenhet. För behandlingar i området runt ögonen krävs dock att företaget eller salongen har en ansvarig läkare. Titlar som diplomerad eller certifierad får användas av vem som helst och är därför ingen garanti för kompetens. Inte heller ordet klinik är ett skyddat begrepp. För att kalla sig legitimerad krävs däremot särskild utbildning. Legitimerad läkare får bara den som har genomgått läkarutbildning kalla sig.

Källa:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/rad-och-rekommendationer/rad-om-kosmetiska-behandlingar-med-laser-och-ipl/certifikat.jpg

WhatsApp - Tillfälligt stäng men du kan kontakta oss via detta mail formulär istället.