Finansieringsalternativ

Faktura
Du erhåller en faktura som ska betalas innan leverans om inte annat anges.
Vi rekommenderar att du går i första hand via din egen Bank, sedan Lendo eller annat kanal.


Leasing - NS Laser har flera olika finansalternativ, partners.

VAD ÄR LEASING

Leasing ger dig en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund

binda upp sitt fria egna kapital, i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?

Leasing är en form av långtidsfinansiering där kunden fördelar kostnaden över tiden. Finansbolaget äger och kunden nyttjar objektet. Vid leasingperiodens utgång skall leasingtagaren anvisa en köpare som köper leasingobjektet i befintligt skick för en köpeskilling motsvarande angivet restvärde.

FÖRDELAR MED LEASING

• Säker finansiering - med utrustningen som säkerhet

• Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt

• Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna

• Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen

• Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten

• Snabbare kostnadsredovisning av investeringen

• Hela leasingavgiften är avdragsgill

- Summa per månad?
Beror helt på totalbeloppet!
Men man kan leasa på 24, 36, 48 samt 60 månader med ett 10% restvärde.

Vill du ha mer information, kontakta oss på 0766444040 Niklas Söderström NS Laser eller maila oss via detta kontaktformulär